การรับประกัน

เรายินดีรับประกันสินค้าทุกประเภท ซึ่งตรอบคลุมถึงจุดบกพร่องหรือคุณภาพต่างๆของสินค้าทุกชิ้น การรับประกันสินค้านี้ครอบคลุมเฉพาะลูกค้ามือแรกที่ซื้อสินค้าของเราและไม่รวมถึงการส่งต่อสินค้าให้กับมือถัดไป โดยขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจาก Standing Desk Thai เท่านั้น

ระยะเวลาการรับประกัน
สินค้ารับประกัน
Electric Table-โต๊ะปรับระดับความสูงด้วยระบบไฟฟ้า
(ส่วนขาโต๊ะ มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม และรีโมท)
5 ปี
Electric Table-โต๊ะปรับระดับความสูงด้วยระบบไฟฟ้า
(ส่วนท็อปโต๊ะชนิดไม้แท้ เมลามีนและลามิเนต)
2 ปี
Electric Table-โต๊ะปรับระดับความสูงด้วยระบบไฟฟ้า
(ส่วนอุปกรณ์เสริม)
1 ปี
Classic Riser-โต๊ะปรับความสูงขนาดพิเศษ2 ปี
Classic Riser-โต๊ะปรับความสูงขนาดใหญ่2 ปี
Classic Riser-โต๊ะปรับความสูงขนาดมาตรฐาน2 ปี
Portable Riser-โต๊ะปรับระดับความสูงที่เคลื่อนย้ายได้2 ปี
Airlift-Lite Table-โต๊ะเขียนหนังสือปรับความสูงด้วยโช๊ค2 ปี
Growth Table-โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเดียวปรับระดับความสูงด้วยโช๊ค2 ปี
ครอบคลุมส่วนต่างๆดังต่อไปนี้:
 • ชิ้นส่วนอะไหล่หรือส่วนประกอบที่เป็นไฟฟ้า กลไกการขยับหรือยก และมอเตอร์ไฟฟ้า
 • ชิ้นส่วนอะไหล่หรือส่วนประกอบที่ขาดหายไปจากสินค้าตอนได้รับสินค้า
 • จุดชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการผลิตของชิ้นส่วนต่างๆของสินค้าตอนได้รับสินค้า
 • จุดชำรุดบกพร่องที่เห็นได้ชัดเจนในระบบการทำงานของกลไกการขับเคลื่อนต่างๆของสินค้า
ภายใต้ข้อบังคับและเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
 • ชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆที่ได้รับการเปลี่ยนจะถูกส่งกลับคืนมายัง Standing Desk Thai
 • ในการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆนั้น ทาง Standing Desk Thai จะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเปลี่ยนหรือซ่อมทั้งสิ้น แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการส่งซ่อมโดยบริษัทฯและทางลูกค้าจะออกค่าใช้จ่ายคนละครึ่ง
 • เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการรับประกันนี้ ทางลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งถึงจุดชำรุดบกพร่องทันที ภายในระยะเวลา 1 อาทิตย์นับจากที่พบเจอเหตุบกพร่อง โดยการส่งรูป หรือคลิปวิดิโอ ให้กับทางบริษัทฯผ่านทุกช่องทางการติดต่อต่างๆ
 • หลังจากที่มีการซ่อมหรือแกไขสินค้า การรับประกันสินค้าจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาเดิมของการเริ่มต้นรับประกันของสินค้านั้นๆ หรือ 30 วัน อย่างหนึ่งอย่างใดในระยะเวลาที่ยาวกว่า
การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงข้อต่างๆดังต่อไปนี้:
 • ความเสียหาย/สึกหรออันเนื่องมาจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ การใช้งานในทางที่ผิดจุดประสงค์ โดนน้ำ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติต่างๆ รวมไปถึงเหตุภายนอกอื่นๆที่มิอาจคาดการได้
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาหรือผลลัพธ์ที่ตามมาจากความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็น การใช้งานปกติ การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง การที่ไม่มีความสามารถใช้งานสินค้าของเราได้ หรือการชำรุดของสินค้า
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการประกอบสินค้าด้วยตนเองโดยการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือที่ให้ไว้กับตัวสินค้านั้นๆ
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการดัดแปลงสินค้า
 • สีของตัวสินค้าทุกชนิด/ประเภท ที่แสดงบนหน้าเว็ปไซต์นี้ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างประกอบการพิจารณา สีที่แสดงอาจจะแตกต่างกันออกไปตามการตั้งค่าแสงและสีของหน้าจอแสดงผลของผู้ใช้ สีของภาพอาจผิดเพี้ยนไปจากของจริง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ตัดสินว่าสินค้าใดสามารถเปลี่ยนได้อันเกิดจากการชำรุดที่เห็นได้ชัดเป็นกรณีไป
 • Standing Desk Thai ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้กำหนดการรับผลประโยชน์ภายใต้การรับประกันนี้ และตัดสินว่าชิ้นส่วนอะไหล่หรือส่วนประกอบใดควรแก้ไขโดยการซ่อมหรือการเปลี่ยน
 • การซ่อมหรือเปลี่ยนใดๆภายใต้การรับประกันนี้ จำกัดเฉพาะชิ้นส่วนหรือวัสดุที่ชำรุดบกพร่องเท่านั้น
 • ในกรณีที่ Standing Desk Thai กำหนดให้สามารถรับผลประโยชน์ภายใต้การรับประกันนี้ Standing Desk Thai จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมและเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่หรือวัสดุที่ชำรุด
 • ชิ้นส่วนอะไหล่ ส่วนประกอบ วัสดุที่เปลี่ยน อาจจะมีสี พื้นผิวสัมผัส แตกต่างไปจากของเดิม
 • การรับประกันสินค้าถือเป็นที่สิ้นสุดลงทันที หากสินค้าเกิดการชำรุดเสียหายอันเป็นผลพวงมาจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ผิดจุดประสงค์การใช้งาน ขาดการบำรุงดูแลรักษาอย่างถูกวิธี หรือการนำไปใช้เพื่อการค้า
 • การรับประกันสินค้านี้ใช้ได้กับผู้ซื้อสินค้ามือแรกของ Standing Desk Thai หรือผู้ที่ซื้อสินค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการเท่านั้น ซึ่งจะไม่สามารถโอนหรือส่งต่อผลประโยชน์การรับประกันสินค้านี้ให้กับใครทั้งสิ้น และผู้ที่รับโอนหรือถูกส่งต่อซึ่งไม่ใช่ผู้ซื้อสินค้ามือแรกจะไม่มีสิสิทธิ์ในการรับผลประโยชน์จากข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆในที่นี้ทั้งสิ้น
 • การรับประกันสินค้าจะชดเชยถึงการเปลี่ยน/ซ่อมชิ้นส่วนอะไหล่เท่านั้น ในการเรียก on-site service ภายในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล จะมีค่าใช้จ่ายการบริการ ค่าแรงช่าง และการเดินทางอยู่ที่ตามตกลง โดยทางลูกค้าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
วันเริ่มผลบังคับใช้:
 • การรับประกันสินค้าเริ่มมีผลบังคับใช้ ณ วันจัดส่งสินค้า

การจัดส่งและการประกอบสินค้า

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าและการจัดส่งพร้อมประกอบ

ราคาสินค้าของ Standing Desk Thai ทุกชิ้นรวมค่าจัดส่งพร้อมประกอบ(สำหรับโต๊ะปรับระดับด้วยไฟฟ้า) จัดส่งพัสดุธรรมดา(สำหรับสินค้าอื่นๆ)/ในพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล เรียบร้อยแล้ว (กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร) ในส่วนของพื้นที่ที่นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น จะมีค่าจัดส่งพัสดุเพิ่มเติม

การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งพัสดุธรรมดาแบบกล่อง(ไม่ประกอบ): 3-5 วันทำการ*
การจัดส่งพร้อมประกอบ on-site: 5-8 วันทำการ* (ให้บริการเฉพาะใน กรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น)

 • ทางทีมขนส่งจะติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อนัดวันและเวลาเข้าจัดส่งสินค้า/จัดส่งพร้อมประกอบตามตารางงานที่เหมาะสม (วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 09.00 – 19.00 ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • หากที่อยู่การจัดส่งไม่มีลิฟท์ในการขนของ ทางบริษัทฯขออนุญาตเรียกเก็บค่าบริการ 100 บาทต่อการขนของหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งชั้น
 • หากไม่มีผู้รับของตามที่นัดกันไว้ ณ วันที่จัดส่งของ และต้องทำการจัดส่งใหม่อีกครั้ง ทางบริษัทฯขออนุญาตเรียกเก็บค่าบริการ 1,500 บาท ในการจัดส่งครั้งแรก
 • หากต้องการเรียกใช้บริการช่างประกอบ on-site หลังจากที่มีการจัดส่งสินค้าไปเรียบร้อยแล้วนั้น ทางบริษัทฯขออนุญาตเรียกเก็บ 1,500 บาท และการบริการประกอบนั้นจะใม่เป็นวันเดียวกันกับวันที่จัดส่งหากมีการเรียกใช้บริการช่างประกอบหลังจากที่มีการจัดส่งสินค้าไปเรียบร้อยแล้ว
การให้บริการจัดส่งพร้อมประกอบเพิ่มเติม

การบริการจัดส่งพร้อมประกอบนี้ ลูกค้าสามารถขอการบริการเพิ่มเติมทั้งการทิ้ง/ขนย้าย/เคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์เก่า สำหรับคอนโด อพาร์ทเมนต์ หรือสถานที่ที่มีนิติบุคคลส่วนกลาง รบกวนขออนุญาตให้ทางช่างสามารถเข้าบริการจัดส่งพร้อมประกอบให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนวันนัด โดยเฉพาะช่วงวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์


สั่งสินค้าจำนวนมาก

สินค้าของ Standing Desk Thai มีจำหน่ายทั้งในแบบปลีกและส่ง เราสามารถเสนอส่วนลดสำหรับการซื้อจำนวนมาก สามารถติดต่อกับเราได้ทุกช่องทางตามนี้ครับ CONTACT US