Tag Archives: กระดูกสันหลังคด

7 สิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเพื่อช่วยดูแลกระดูกสันหลังของลูกเรา!!!

อะไรบ้างที่เราไม่ควรมองข้ามเพื่อช่วยดูแลกระดูกสันหลังของลูกเรา!!!

จากข่าว “โรคกระดูกสันหลังคดในเด็ก” ที่สงสัยกันว่ามีสาเหตุมาจากการสะพายกระเป๋าหนักๆ แล้วมีอะไรอีกบ้างที่เราไม่ควรมองข้าม