7 สิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเพื่อช่วยดูแลกระดูกสันหลังของลูกเรา!!!

อะไรบ้างที่เราไม่ควรมองข้ามเพื่อช่วยดูแลกระดูกสันหลังของลูกเรา!!!

จากข่าว “โรคกระดูกสันหลังคดในเด็ก” ที่สงสัยกันว่ามีสาเหตุจากการสะพายกระเป๋าหนักๆ แล้วมีอะไรอีกบ้างที่เราไม่ควรมองข้ามเพื่อช่วยดูแลกระดูกสันหลังของลูกเรา!!!

1. ที่นอนและหมอน

ใช้ที่นอนและหมอนที่ได้คุณภาพ โดยเลือกที่ไม่แข็งและนิ่มจนเกินไป ยกตัวอย่างเช่น ฝูกบางประเภทที่ใช้มาเป็นเวลานาน อาจจะมีอาการนิ่มยวบลงไปไม่ได้ระดับ ซึ่งจะทำให้หลังโค้งแอ่นเวลานอน ย่อมส่งผลให้มีอาการปวดหลังตามมา

2. กระเป๋า

สะพายกระเป๋าบนไหล่ทั้งสองข้าง แนบชิดหลัง(ไม่สะพายบนไหล่เพียงข้างเดียว) ปรับสายสะพายจนส่วนที่ต่ำสุดของกระเป๋าหรือก้นกระเป๋าอยู่ในระดับสูงกว่าเอวเล็กน้อย เพื่อไม่ให้น้ำหนักของกระเป๋ากดหรือถ่วงด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป อีกทั้งไม่ให้มีน้ำหนักในกระเป๋ามากเกิน 10% ของน้ำหนักตัว

3. ปริมาณแสง

อ่านและเขียนหนังสือในที่ที่มีปริมาณแสงที่เหมาะสม จะได้ไม่ต้องแอ่นตัวไปด้านหน้าหรือด้านหลังเพื่อจ้องตัวหนังสือ

4. ความสูงของโต๊ะและเก้าอี้

ปรับโต๊ะและเก้าอี้ให้มีความสูงที่พอเหมาะ โดยให้ความสูงของโต๊ะอยุ่ที่ระดับของข้อศอกหรือต่ำกว่าเล็กน้อย นั่งตัวตรง ไม่เอียงไปด้านข้างหรือแอ่นตัวไปด้านหน้าจนเกินไปเนื่องจากการนั่งตัวตรงจะมีแรงกดที่หมอนรองกระดูกสันหลังน้อยกว่าการนั่งหลังโค้ง หรือท่านั่งที่มีการบิดตัว

5. เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ

ไม่นั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานเกิน 45-60 นาที เพราะการนั่งท่าเดิมเป็นเวลานานจะทำให้นั่งหลังแอ่นโดยไม่รู้ตัว อีกทั้งจะเป็นการกดทับกล้ามเนื้อที่จุดเดิมเป็นเวลานาน

6. ว่ายน้ำ

ออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำ ซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิก และไม่ก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อข้อเข่า ข้อสะโพก และกระดูกสันหลัง

7. สังเกตพฤติกรรม

หมั่นสังเกตพฤิตกรรมของลูกเรา และปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในกรณีที่มีข้อสงสัย เพื่อให้แพทย์ตรวจเช็คและทำการวินิจฉัย

อ้างอิงจาก พฤติกรรมการสะพายกระเป๋าและน้ำหนักกระเป๋าเฉลี่ยของเด็กวัยเรียน, ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร